Contacteer ons

+012 74 55 48

Assurlo

Graaf Lodewijk Plein 5/1

Borgloon 3840

RPR Borgloon, Tongeren

Verzekeringsmakelaar, ingeschreven in het FSMA register met Nr. 112160 A-cB

PRIVACY VERKLARING

Assurlo (verder “kantoor”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit beleidsdocument lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt het algemene beleid van het kantoor op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Als verzekeringsmakelaar vervult het kantoor mogelijk een dubbele rol op het vlak van gegevensverwerking. In dat geval zijn we zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker. De rol van verwerkingsverantwoordelijke nemen wij op als we gegevens verwerken in eigen naam en voor eigen rekening. Daarnaast vervullen wij, ten behoeve van de maatschappijen, ook de rol van verwerker. Dat betekent dat wij ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de verzekeringsmaatschappijen met wie wij samenwerken en van wie wij producten aan u voorstellen en aanbieden. In deze verklaring gaan we enkel dieper in op de verwerking van uw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking is:

Assurlo

Graaf Lodewijk Plein 5/1

Borgloon 3840

Ondernemings nr. 0537.274.981

Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kunt u met ons contact opnemen via borgloon@crelan.be. Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, kunnen wij u vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens?

Het kantoor verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u met ons contact opneemt met het oog op advies over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden of het voorstellen van verzekeringsovereenkomsten, het verrichten van voorbereidend werk met het oog op het sluiten van verzekeringsovereenkomsten en het sluiten zelf van verzekeringsovereenkomsten. Daarnaast kunt u ook op ons een beroep doen of ons ook contacteren voor bijstand bij het beheer en de uitvoering van de door u gesloten verzekeringsovereenkomsten. Ook wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij uw gegevens (moeten) verwerken. Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om u te benaderen om via onze bemiddeling een overeenkomst te sluiten.

Het kantoor Assurlo verzamelt en verwerkt verschillende gegevens, waaronder:

  1. Persoonlijke identificatiegegevens: zoals uw naam, adres, contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres), geboortedatum, nationaliteit, identiteitskaartnummer, rijbewijsnummer, enz.
  2. Financiële gegevens: zoals bankrekeninginformatie, betaalgegevens, inkomensgegevens, kredietwaardigheidsinformatie, enz.
  3. Verzekeringsgerelateerde gegevens: zoals informatie over bestaande verzekeringen, schadeclaims, verzekeringsgeschiedenis, polisgegevens, verzekeringsvoorkeuren, enz.
  4. Gezondheidsgegevens: in het geval van gezondheidsverzekeringen kunnen medische gegevens worden verzameld, zoals informatie over medische aandoeningen, behandelingen, medicijnen, enz.
  5. Andere relevante persoonlijke gegevens: zoals burgerlijke staat, gezinssamenstelling, beroep, werkgeversinformatie, enz.

Deze gegevens worden verzameld wanneer u contact opneemt met Assurlo voor advies over verzekeringsovereenkomsten, bij het aanvragen of afsluiten van verzekeringen, bij het beheren van bestaande verzekeringen en bij andere vormen van communicatie met het kantoor. Assurlo kan ook gegevens verkrijgen van derden, zoals verzekeringsmaatschappijen, om u te benaderen en verzekeringsproducten aan te bieden.

Het kantoor verwerkt deze gegevens voor verschillende doeleinden, waaronder:

  1. Klantenbeheer: het beheren en afhandelen van verzekeringscontracten, polisadministratie, premiebetalingen, wijzigingen en opzeggingen, en het verstrekken van informatie en ondersteuning aan klanten.
  2. Verzekeringsadvies en -bemiddeling: het verstrekken van advies op maat, het identificeren van uw verzekeringsbehoeften, het voorstellen van geschikte verzekeringsproducten, het onderhandelen met verzekeringsmaatschappijen en het afsluiten van verzekeringsovereenkomsten namens u.
  3. Direct marketing: het informeren over nieuwe verzekeringsproducten, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere relevante informatie met betrekking tot verzekeringen, mits u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.
  4. Personeelsbeheer: het beheren van personeelsgegevens en loonadministratie voor medewerkers van het kantoor.

Assurlo kan uw gegevens delen met derden in specifieke gevallen, zoals verzekeringsmaatschappijen waarmee u een overeenkomst aangaat, externe dienstverleners die namens het kantoor handelen (bijv. IT-dienstverleners, drukkerijen), en wanneer wettelijk verplicht of toegestaan. Het kantoor zorgt ervoor dat de gegevensbesch